Nie musimy bać się prokury

Komentarz Michała Tomczaka dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 15 września 2015 roku (dodatek: Firma i Prawo).

Niedawna uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14} miała rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, czy prokura łączna niewłaściwa jest dopuszczalna. Po wielu latach sporów najwyższy prawniczy autorytet uznał, że stosowana powszechnie praktyka rejestrowania prokury łącznej niewłaściwej była zła i należy jej zaniechać. Okazało się jednak, że uchwała ta w praktyce wywołała niemałe zamieszanie: wielu przedsiębiorców[...]

Specustawa przesyłowa: przyspieszy strategiczne inwestycje, ale budzi wątpliwości

Komentarz Michała Tomczaka dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 01 września 2015 roku (dodatek: Firma i Prawo).

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która ma usprawnić i przyspieszyć proces ich budowy – budzi wiele kontrowersji. Ta specustawa pozwala inwestorom m.in. ograniczyć liczbę pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia projektu, skrócić czas ich uzyskania, wprowadza szybką ścieżkę wywłaszczania nieruchomości.[...]

Gdzie i po co spotykają się wspólnicy

Każde zawiadomienie czy ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia powinno zawierać oznaczenie: dnia, godziny, miejsca odbycia, a także jego porządek obrad.

Zapraszamy do przeczytania artykułu dr Karoliny Kocemba opublikowanego w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 1 lipca 2015 roku, dodatek "Dobra firma".[...]

 Do góry