Wprowadzone w maju 2015 roku nowe prawo restrukturyzacyjne wnosi do życia gospodarczego nową jakość. Pomaga wspierać przedsiębiorców, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone takim statusem. Nasza kancelaria dostrzega możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne w zakresie mechanizmów reorientacji firm. Zasadność zastosowania się do regulacji następuje, gdy wszelkie zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa (także intelektualne) nie są wystarczające dla wprowadzenia skutecznych zmian.

Zgodnie ze wskazaniami ustawodawczymi istotną rolę w procesie zmian odgrywa doradca restrukturyzacyjny. Uprawniony jest do udzielania porad, sporządzania opinii i przygotowywania wyjaśnień, jak też świadczenia innych usług w obszarze upadłości oraz restrukturyzacji. Instytucja doradcy ma na celu:

  • wprowadzenie wyraźnego podziału na osoby przeprowadzające likwidację firmy oraz na osoby dokonujące czynności w zakresie restrukturyzacji;
  • wprowadzenie zawodu o działaniu i charakterze komercyjnym (w przeciwieństwie do syndyka);
  • propagowanie postaw przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania problemów firmy pod nadzorem sądowym.

Klauzula rebus sic stantibus – we frankach szwajcarskich, czyli część trzecia

Należę do pokolenia hiperinflacji. To znaczy - wiem i przeżyłam ten moment kiedy spadek siły nabywczej pieniądza w skali miesiąca wynosił 120procent, a moja mama w tym samym czasie zaciągała kredyt w banku i jednocześnie zakładała w nim lokatę, a oprocentowanie z tej lokaty pozwalało na spłatę kredytu i jeszcze coś z tego zostawało.  Do dzisiaj nie może zrozumieć dlaczego tak teraz nie jest. Cudowne lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku.W takich też okolicznościach do polskiego systemu prawnego został wprowadzony art. 357 (1) kodeksu cywilnego czyli klauzula nadzwyczajnej[...]

Bogactwo wariantów wskutek wadliwości umów – o frankach szwajcarskich część druga

W poprzednim odcinku, zwróciłam uwagę na dwie podstawowe kwestie.

Pierwsza, że umowa kredytu w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego nie obejmuje swoim zakresem umów kredytu w walucie polskiej denominowanych i indeksowanych w innych walutach.  Co ważne nie dotyczy to tylko kredytów we frankach szwajcarskich.  Nie przesądza to jednak, kwestii ważności i skuteczności tych umów, bowiem jeżeli nie są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz naturą stosunku zobowiązaniowego, to znajdują swoje umocowanie w zasadzie swobody umów.[...]

Kredyt nie kredyt, czyli o kredycie we frankach szwajcarskich część pierwsza

Nie jestem ekonomistką,  toteż nie wiem czy konstrukcja kredytu w złotych polskich denominowanego albo indeksowanego w innej walucie, to wyłącznie wynalazek polski, czy też może jest to konstrukcja szerzej stosowana, typowa dla rynków finansowych. Wiem, że podobny instrument funkcjonował na Węgrze, aczkolwiek tam Premier Orban  bezkompromisowo poradził sobie z tym problemem.  Poza tym szczegółów nie znam, a jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Więc na ten temat nie będę się wypowiadać.[...]

15 stycznia – zmiany w kodeksie spółek handlowych

W dniu 15 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Nowe przepisy odnoszą się głównie do procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom procesu związanego z zakładaniem powyższych spółek poprzez wprowadzenie możliwości podejmowania większej ilości  działań za pomocą systemu teleinformatycznego.[...]

 Do góry