Postępowanie grupowe w Polsce

Jednorodzajowość roszczeń członków grupy polegać musi na jednorodzajowości przedmiotu sporu rozumianego nie jako jednorodzajowość samych roszczeń lub zobowiązań w znaczeniu ogólnym, ale jako jednorodzajowość będących przedmiotem sporu stosunków prawnych.

Przenosząc te uwagi natury ogólnej na poziom konkretnych potencjalnych stanów faktycznych, należy wskazać, że za jednorodzajowe można by uznać np.:

1) roszczenia z jednego typu czynu niedozwolonego, jeżeli podstawowy stosunek prawny jest dla wszystkich jednakowy (np. odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa - art.[...]

Nie musimy bać się prokury

Komentarz Michała Tomczaka dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 15 września 2015 roku (dodatek: Firma i Prawo).

Niedawna uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14} miała rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, czy prokura łączna niewłaściwa jest dopuszczalna. Po wielu latach sporów najwyższy prawniczy autorytet uznał, że stosowana powszechnie praktyka rejestrowania prokury łącznej niewłaściwej była zła i należy jej zaniechać. Okazało się jednak, że uchwała ta w praktyce wywołała niemałe zamieszanie: wielu przedsiębiorców[...]

Specustawa przesyłowa: przyspieszy strategiczne inwestycje, ale budzi wątpliwości

Komentarz Michała Tomczaka dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 01 września 2015 roku (dodatek: Firma i Prawo).

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która ma usprawnić i przyspieszyć proces ich budowy – budzi wiele kontrowersji. Ta specustawa pozwala inwestorom m.in. ograniczyć liczbę pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia projektu, skrócić czas ich uzyskania, wprowadza szybką ścieżkę wywłaszczania nieruchomości.[...]

 Do góry