Doradca restrukturyzacyjny

Podstawowym założeniem nowej regulacji jest realizacja polityki nowej szansy, zgodnie z którą w stosunku do przedsiębiorstwa borykającego się z problemem niewypłacalności nie jest jego likwidacja, lecz skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja. W celu zapewnienia należytego realizowania mechanizmów przewidzianych w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych ustawodawca przewidział w nowej regulacji powołanie doradcy restrukturyzacyjnego. Jest to podmiot, który z założenia ma wspierać cały proces naprawczy. Ma to być podmiot profesjonalny, należycie przygotowany do[...]

Zmiany w prawie upadłościowym

Zmiany w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze

Dnia 1 stycznia wchodzi w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne, która poza wprowadzeniem nowego postępowania restrukturyzacyjnego zakłada również szereg zmian w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze (dalej też jako „Ustawa”).

Przede wszystkim ustawa prawo upadłościowe i naprawcze otrzymuje nowy tytuł w brzmieniu „Prawo upadłościowe”. Z ustawy usunięte bowiem zostaną: postępowanie układowe, postępowanie naprawcze oraz postępowanie likwidacyjne z możliwością zawarcia układu. W miejsce tych postępowań wejdą nowe[...]

 Do góry