Prepack, czyli przygotowana likwidacja

Jedną z nowości wprowadzonych do polskiego prawa upadłościowego wraz wejściem w życie 1 stycznia 2016 roku nowego Prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacją Prawa upadłościowego będzie instytucja przygotowanej likwidacji, tzw. prepacku. Prepack można ogólnie określić jako ustalenie pomiędzy inwestorem a niewypłacalnym przedsiębiorcą warunków sprzedaży całości lub części jego przedsiębiorstwa jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnika.

Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkimi na zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej możliwości[...]

 Do góry