Wprowadzone w maju 2015 roku nowe prawo restrukturyzacyjne wnosi do życia gospodarczego nową jakość. Pomaga wspierać przedsiębiorców, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone takim statusem. Nasza kancelaria dostrzega możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne w zakresie mechanizmów reorientacji firm. Zasadność zastosowania się do regulacji następuje, gdy wszelkie zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa (także intelektualne) nie są wystarczające dla wprowadzenia skutecznych zmian.

Zgodnie ze wskazaniami ustawodawczymi istotną rolę w procesie zmian odgrywa doradca restrukturyzacyjny. Uprawniony jest do udzielania porad, sporządzania opinii i przygotowywania wyjaśnień, jak też świadczenia innych usług w obszarze upadłości oraz restrukturyzacji. Instytucja doradcy ma na celu:

  • wprowadzenie wyraźnego podziału na osoby przeprowadzające likwidację firmy oraz na osoby dokonujące czynności w zakresie restrukturyzacji;
  • wprowadzenie zawodu o działaniu i charakterze komercyjnym (w przeciwieństwie do syndyka);
  • propagowanie postaw przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania problemów firmy pod nadzorem sądowym.

Prepack, czyli przygotowana likwidacja

Jedną z nowości wprowadzonych do polskiego prawa upadłościowego wraz wejściem w życie 1 stycznia 2016 roku nowego Prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacją Prawa upadłościowego będzie instytucja przygotowanej likwidacji, tzw. prepacku. Prepack można ogólnie określić jako ustalenie pomiędzy inwestorem a niewypłacalnym przedsiębiorcą warunków sprzedaży całości lub części jego przedsiębiorstwa jeszcze przed ogłoszeniem upadłości dłużnika.

Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkimi na zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej możliwości[...]

 Do góry