Zmiany w kodeksie cywilnym – od 8 września br.

Dnia 8 września 2016 r. wchodzi życie nowelizacja kodeksu cywilnego.

Pierwszą zmianą jest dodanie art. 65(1) k.c., który rozciąga stosowanie przepisów o oświadczeniach woli, także na inne oświadczenia. Ustawa nie precyzuje jednak jakie. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że mają to być zwłaszcza oświadczenia wiedzy lub uczuć.

Dotychczas tylko pewne oświadczenia wiedzy wywoływały skutki prawne, teraz ma to dotyczyć wszystkich. Między innymi uznaje się, że oświadczenia wiedzy składane przez spółkę w trakcie postępowania w sprawach zamówień publicznych należy[...]

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

    •  Aleksandra Witowska
  • Komentarze

Prawo restrukturyzacyjne powołuje do życia Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Zgodnie z ustawą ma on służyć zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowań: restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Rejestr ma również umożliwiać składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń.

Rejestr prowadzony będzie w systemie administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z regulacjami prawa restrukturyzacyjnego rejestr ma realizować następujące funkcje:[...]

 Do góry