Wprowadzone w maju 2015 roku nowe prawo restrukturyzacyjne wnosi do życia gospodarczego nową jakość. Pomaga wspierać przedsiębiorców, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone takim statusem. Nasza kancelaria dostrzega możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne w zakresie mechanizmów reorientacji firm. Zasadność zastosowania się do regulacji następuje, gdy wszelkie zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa (także intelektualne) nie są wystarczające dla wprowadzenia skutecznych zmian.

Zgodnie ze wskazaniami ustawodawczymi istotną rolę w procesie zmian odgrywa doradca restrukturyzacyjny. Uprawniony jest do udzielania porad, sporządzania opinii i przygotowywania wyjaśnień, jak też świadczenia innych usług w obszarze upadłości oraz restrukturyzacji. Instytucja doradcy ma na celu:

  • wprowadzenie wyraźnego podziału na osoby przeprowadzające likwidację firmy oraz na osoby dokonujące czynności w zakresie restrukturyzacji;
  • wprowadzenie zawodu o działaniu i charakterze komercyjnym (w przeciwieństwie do syndyka);
  • propagowanie postaw przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania problemów firmy pod nadzorem sądowym.

Zmiany w kodeksie cywilnym – od 8 września br.

Dnia 8 września 2016 r. wchodzi życie nowelizacja kodeksu cywilnego.

Pierwszą zmianą jest dodanie art. 65(1) k.c., który rozciąga stosowanie przepisów o oświadczeniach woli, także na inne oświadczenia. Ustawa nie precyzuje jednak jakie. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że mają to być zwłaszcza oświadczenia wiedzy lub uczuć.

Dotychczas tylko pewne oświadczenia wiedzy wywoływały skutki prawne, teraz ma to dotyczyć wszystkich. Między innymi uznaje się, że oświadczenia wiedzy składane przez spółkę w trakcie postępowania w sprawach zamówień publicznych należy[...]

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

    •  Aleksandra Witowska
  • Komentarze

Prawo restrukturyzacyjne powołuje do życia Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Zgodnie z ustawą ma on służyć zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowań: restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Rejestr ma również umożliwiać składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń.

Rejestr prowadzony będzie w systemie administrowanym i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości. Zgodnie z regulacjami prawa restrukturyzacyjnego rejestr ma realizować następujące funkcje:[...]

 Do góry