Grupa kapitałowa

Polskie prawo nie przewiduje żadnej regulacji dotyczącej podstawy funkcjonowania grup kapitałowych. Grupa kapitałowa i jej spółki funkcjonują na zasadach, które obowiązują wszystkie inne spółki. Sytuacja ta stwarza nieogarnietą liczbę problemów związanych między innymi z procesem decyzyjnym, odpowiedzialnością członków organów spółek, ale także bardziej zwykłymi problemami jak choćby obiegiem dokumentów. Brak obowiązującej legislacji powinien być substytuowany spójnymi przepisami wewnętrznymi oraz świadomością zewnętrznych uwarunkowań prawnych. Grupa kapitałowa to dziedzina, której problematyką w codziennej pracy, jak również poprzez prowadzenie szkoleń, od długiego czasu w Kancelarii zajmuje się dr Karolina Kocemba.

 

 Do góry