Zarządca

Menedżer nie ucieknie od odpowiedzialności za granicę

Komentarz Michała Tomczaka dla „Dziennika Gazeta Prawna” z dnia 15 marca 2016 roku (dodatek: Firma i Prawo)

Zakładanie spółki w krajach o liberalnych przepisach, by uniknąć kary za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, nie ma już sensu. Taką możliwość zablokował ostatnio Trybunał Sprawiedliwości UE.

Przedsiębiorca, który prowadzi biznes również w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi respektować przepisy prawa upadłościowego obowiązującego w obu krajach. Taki wniosek można wyciągnąć z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości[...]

 Do góry