Audyty / Procedury Compliance

Audyty i procedury Compliance to usługa dedykowana dla klientów świadomych, tzn. takich, którzy wolą wiedzieć co się dzieje w ich organizacjach i z jakimi potencjalnie ryzykami mogą się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim obszarów wrażliwych dla danych przedsiębiorców. Ograniczenie takich ryzyk Niekoniecznie wymaga przeprowadzenia pełnej procedury badania stanu spółki. Dlatego stworzyliśmy usługę audytu, która jest badaniem stanu spółki pod kątem konkretnego zagadnienia prawnego lub biznesowego, czy też zakresu przedmiotowego działalności rodzącego ryzyka prawne. Jest też weryfikacją procedur stosowanych w spółce w tym zakresie.

Audyt składa się z następujących etapów:

 • Ustalenia z klientem celu badania oraz jego zakresu;
 • Zebrania informacji i dokumentów w ramach organizacji;
 • Analizy danych i sporządzenia raportu;
 • Prezentacji i omówieniu wyników badania ze wskazaniem ewentualnych środków zaradczych.
 • Opcjonalnie proponujemy też szkolenia czy też warsztaty z wybranymi pracownikami celem wdrożenia uzgodnionych procedur.

Audyt przeprowadzamy w ciągu dwóch/ trzech tygodni w zależności od efektywności w dostępie do informacji. Usługa ta jest przez nas świadczona na podstawie uzgodnionego wynagrodzenia ryczałtowego.

Najczęściej klienci nasi korzystają z:

 • audytu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • audytu realizacji obowiązków informacyjnych w spółkach publicznych;
 • audytu realizacji tzw. covenantów bankowych oraz obowiązków wobec instytucji finansowych;
 • audytu stosowania przepisów pracy;
 • audytu spraw korporacyjnych.

Osoba odpowiedzialna:
Amelia Daszkiewicz
Piotr Mikosik

   Do góry