Oferta dla banków

Korzystając z naszego doświadczenia w zakresie pozyskiwania finansowania stworzyliśmy też odrębną usługę skierowaną do banków oraz instytucji finansowych. Oczywiście skorzystać też z niej mogą przedsiębiorcy będący klientami tych instytucji.

Usługa ta obejmuje obsługę procesu udzielenie finansowania, tj.:

  • Przygotowania dokumentacji finansowania wraz z umową kredytową oraz dokumentami zabezpieczeń w standardzie stosowanym przez wszystkie banki;
  • Analizy optymalnych sposobów zabezpieczeń realizacji zobowiązań wobec Banków z uwzględnieniem struktury podmiotu finansowanego oraz celów finansowania;
  • Weryfikacji spełnienia warunków uruchomienia finansowania wraz z wydaniem opinii na rzecz Banku.

Usługę tę świadczymy w ramach uzgodnionego z klientem wynagrodzenia ryczałtowego. Według najwyższych standardów rynkowych oczekiwanych od instytucji finansowych.

Osoby odpowiedzialne: 
Karolina Lisicka, radca prawny 
Katarzyna Lamczyk

     Do góry