MNI S.A. Sprzedaż 100% udziałów

MNI S.A. Emisja obligacji korporacyjnych

MNI S.A. Sprzedaż wybranych aktywów telekomunikacyjnych

Promotorzy s.k.a. Restrukturyzacja

Duka Nabycie 100% akcji

Consolis Obsługa refinansowania długu

ABM Solid S.A. Restrukturyzacja zadłużenia spółki

Interactive Solutions Sprzedaż 100% udziałów

     Do góry