MNI S.A. Sprzedaż 100% udziałów

MNI S.A. Sprzedaż 100% udziałów

MNI S.A. Emisja obligacji korporacyjnych

MNI S.A. Emisja obligacji korporacyjnych

MNI S.A. Sprzedaż wybranych aktywów telekomunikacyjnych

MNI S.A. Sprzedaż wybranych aktywów telekomunikacyjnych

Promotorzy s.k.a. Restrukturyzacja

Promotorzy s.k.a. Restrukturyzacja

Duka Nabycie 100% akcji

Duka Nabycie 100% akcji

Consolis Obsługa refinansowania długu

Consolis Obsługa refinansowania długu

ABM Solid S.A. Restrukturyzacja zadłużenia spółki

ABM Solid S.A. Restrukturyzacja zadłużenia spółki

Interactive Solutions Sprzedaż 100% udziałów

Interactive Solutions Sprzedaż 100% udziałów

     Do góry